HAKKIMIZDA

T.İnternet Medyası Derneği uzun bir çalışmanın ardından kuruldu.
Dernek, internet üzerinden haber yayını yapan siteler, portallar, forum ve paylaşım siteleri, il ve ilçe haber siteleri ve kültürel içerik taşıyan benzeri sitelerle ilgili mesleki ve etik standartların saptanması, bu standartların üyeleri arasında benimsenmesi ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla yola çıktı.

Üye sitelerin sahiplerinin/editörlerinin/temsilcilerinin yasal uygulamalarla ilgili olarak bilinçlendirilmesi, telif hakları,lisanssız ürün, korsan film ve müzik, pornografik içerik ve kanunlarca yasaklanmış her türlü yasadışı içerik kullanım ve dağıtımının önlenmesi konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak, sonuçlarını üyeleriyle paylaşmak ve yine üy siteler arasında uygulanmasını sağlamak amacını güder.

Dernek üyesi sitelerin topluma yararlı içerikler oluşturmaları konusunda teşvik eder. İnternet haberciliğinin gelişmesi için yapılabilecek olan, eğitim, araştırma, çalışma ve benzeri oluşumlara katkıda bulunur. İnternetle henüz tanışmamış veya yeteri kadar faydalanamayan kişi, kurum veya kuruluşlara rehberlik eder.

Derneğin yaptırım yetkisi ve üye sitelerin içeriklerine doğrudan müdahale hakkı olmamakla birlikte saptanan standartların dışına çıkan üyelerin dernekle ilişiği kesilebilir.

Dernek, üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve başarılarını artırıcı yönde çaba göstererek, yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Üyelerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir, yabancı ülkelerdeki derneklerinin davetleriyle üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderebilir, bunun için ilgili makamlardan gerekli izinleri alır.

Benzer amaçlı kişi ve kuruluşların faaliyetlerine destek verir, derneğin çalışma ve faaliyetlerini duyurmak üzere bültenler çıkarır amaçlara uygun diğer faaliyetlerde bulunur. Konuyla ilgili meslek sahibi olmak isteyen ve maddi durumları elverişli olmayan gençlere burs bulunması amacıyla kaynak sağlar, iş bulması konusunda ücretsiz yardımcı olur.

 
 
 
 
 
 
 
 
İnternet Medyası Sizin İçin Ne İfade Ediyor?
Vazgeçilmez
Gerekli
Mutlaka Olmalı
Gereksiz
 Sonuçları göster